Bestuur Realiteit

Het bestuur van de Realiteit bestaat uit vier leden. Zij komen maandelijks bij elkaar voor bestuursvergaderingen en organiseren jaarlijks de Algemene Ledenvergadering (ALV). Neem gerust contact op bij vragen over de Realiteit.

Maaike Linssen – voorzitter (voorzitter@realiteit.nl)

Marieke Bode – penningmeester (financieel@realiteit.nl)

Drifa Bakkali – lid

Miranda Rijkers – secretaris (info@realiteit.nl)