Bestuur Realiteit

Het bestuur van de Realiteit bestaat uit vier leden. Zij komen maandelijks bij elkaar voor bestuursvergaderingen en organiseren jaarlijks de Algemene Ledenvergadering (ALV). Neem gerust contact op bij vragen over de Realiteit.

Drifa Bakkali – voorzitter (voorzitter@realiteit.nl)

Marieke Bode – penningmeester (financieel@realiteit.nl)

Karin Peele – secretaris (info@realiteit.nl)